YAKUP ŞIVKA

ANADOLU AJANSI

CIO

1. Proje adı: ANADOLU AJANSI DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİ (DAS)

1. Proje içeriği: Anadolu Ajansı Türkiye Cumhuriyetinin tarihiyle eşdeğer bir geçmişe sahiptir. Ajansın arşivi Türkiye tarihinin arşivini içerir. Bu arşivin büyük bir kısmı fotoğraf, video ve haber bülteni arşivi dir. Tüm bu haber arşivinin elektronik ortama aktarılması, video ve fotoğraflarda gerekli düzenlenlemelerin yapılması, altyazı bilgilerinin girilmesi, otomatik karakter tarama sisteminden geçirilerek kullanılabilir hale getirilmesi ve nihayetinde de bu arşivin medya kuruluşları tarafından kullanılabilmesi ihtiyacı vardı. 

Anadolu Ajansı Dijital Arşiv Sistemi (DAS), kurum bünyesinde, geçmişte üretilmiş ve hali hazırda üretilmekte olan, kurumun tarihine ışık tutan, kurum hafızasını oluşturan ve arşiv niteliği taşıyan her türlü bilgi kaynağının elektronik ortamda yönetilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir.  Geliştirilen bu sistem ile üretilmiş olan içeriklerin, formatı ne olursa olsun, yönetilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla içeriklerin, üretilmesinden imhasına kadar olan yaşam döngüsü içerisinde gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemlerin en verimli şekilde yapılmasını sağlayacak bir model ortaya konmuş ve sistem bu model üzerine inşa edilmiştir.

Bilginin bir güç ve en önemli değer olarak kabul edildiği günümüzde, kurumsal bilgi ihtiyacının karşılanmasında birincil ve yasal kaynak olarak değerlendirilen kaynaklara ev sahipliği yapan arşivlerin çağın gereksinimleri doğrultusunda hizmet vermesinin hayati öneme sahip olduğu Anadolu Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Bu amaçla arşiv hizmetlerinin mümkün olan en verimli şekilde tasarlanması ve bunu da çağın gerektirdiği yöntemlerle yapılması kararı alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde arşiv kaynaklarının ve yönetiminin elektronik ortama taşınması kararlaştırılarak dijitalleştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu aşamada çok büyük miktarda fiziksel ortamdaki materyalin dijitalleştirilmesi söz konusu olduğu için bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bunun için de en uygun yöntemin elektronik bir sistem geliştirmek olduğu sonucuna varılmıştır. Geliştirilecek olan bu sistemin hem büyük çapta dijitalleştirme sürecini yönetecek hem de dijitalleştirme sonrasında oluşturulacak olan dijital dosyaların yönetilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda yukarıda bahsedilen ve DAS’ın temelini oluşturan yazılım modeli ortaya çıkartılmıştır. Ortaya konan bu model ile geliştirilecek olan yazılım üç katmanlı mimaride yapılandırılmıştır. Birinci katmanda verilerin depolandığı “depolama katmanı” ikinci katmanda bu veriler ile yapılacak işlemlerin yapıldığı “servis katmanı” üçüncü katmanda ise kullanıcıların işlem yapmalarını sağlayacak olan arayüzlerin bulunduğu “sunum katmanı” bulunmaktadır.

Geliştirilen sistem ile arşiv materyallerinin elektronik olarak arşivlenmesi için yapılması gereken işlemler hem manuel hem de otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Otomatik gerçekleştirilecek işlemler mikro servisler olarak tasarlanmıştır. Yine sistem üzerinde oluşturulabilen bir süreç yönetimi mantığı içerisinde bu servisler çağırılarak işlemlerin sırası ile ve otomatik olarak gerçekleştirilmesi sağlanarak manuel işlemlerin asgari düzeye çekilmesi sağlanmıştır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak zaman içerisinde aynı sistem üzerinde tüm işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesi sağlanabilecektir.

DAS oluşturulduğu yapı itibariyle yönetebildiği materyal sayısı ve kullanıcı sayısında herhangi bir sınırlama getirmemiştir bu yönüyle ölçeklenebilir bir yapıdadır. Ayrıca DAS üzerinde gerçekleştirilecek işlemler ve yönetilecek materyallerin gruplandırılması tamamen dinamik olarak tanımlanabilmektedir. Kurumun hali hazırdaki ihtiyaçlarını karşılamakla beraber gelecekte ortaya çıkabilecek talepleri de minimum eforla karşılayabilecek şekilde esnekliğe sahiptir. Kurumun yapısının veya organizasyon yapısına göre de istenildiği zaman değiştirilebilir olması nedeniyle de yapılandırılabilir bir özelliğe de sahiptir.

 

 

2. Proje adı:MÜŞTERİ YÖNETİMLİ IP STREAMING PROJESİ

2. Proje İçeriği: Canlı yayınlar haberciliğin en önemli unsurlarındandır. Canlı yayınların veri kaybı nedeni ile oluşabilecek ekran hatalarına tahammülü yoktur. Geleneksel olarak uydu üzerinden sabit kapasite kullanımı ile canlı yayın yapmak en çok kullanılan modeldir ve oldukça maliyetlidir. Uydu yayını ile yapılan yayın, kullanılan uydunun kapsama alanıyla sınırlıdır. Yani yayın her yere ulaştırılamaz. Özel uplink ve downlink cihazlarına ihtiyaç duyulur. Hava şartları yayın kalitesini etkileyebilir. Kolay taşınabilen ekipmanlar değildir ve kullanımı uzmanlık gerektirir. İletişim tek yönlü olarak gerçekleştirilebilir. 

Son yıllarda internet kapasiteleri çok hızlı artmış ve internete erişim kolaylaşmıştır. Artık internet üzerinden de uygun maliyetli ve yayıncılık (broadcast) kalitesinde canlı yayınlar yapılabilmektedir. IP üzerinden yapılan yayınlar standart BT ekipmanları ile yapılabilir ve hızlı ölçeklenebilir. Yayın cihazları bir kameramanın taşıyabileceği kadar hafiftir. Kolayca kurulumu yapılır. Merkeze gelen yayınların editoryal süreçleri basit kullanımlı web uygulamaları sayesinde herhangi bir yerden yapılabilir. CDN merkezine iletilen yayınlar abone set top boxlarına veya sosyal medya mecralarına birden fazla formatta iletilir. Yayınlar internet olan heryere iletilebilir. 

Müşteri Yönetimli IP Streaming projesi Anadolu Ajansı Müşterilerinin de ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçitrilmiş en güncel teknolojileri kullanan ve canlı yayınları uydu yerine internet ortamına taşımış bir projedir. Projeyle canlı yayın öncesi abonelere istedikleri canlı yayını yine internet arayüzü üzerinden seçme imkanı verilmiş, gelen yayını kendilerinin yönetmeleri sağlanmıştır. Projeyle canlı yayınların sadece uydunun kapsama alanıyla sınırlı kalması engellenmiş dünyanın dört bir tarafındaki medya kuruluşlarının istedikleri canlı yayını alıp kullanmaları sağlanmıştır. Projeyle medya kuruluşlarına aynı anda dört canlı yayını ekranlarınıda görebilme ve kullanabilme olanağı verilmiştir.

Tüm dünyada internet üzerinden görüntü yayını kullanılsada haber ajanscılığı açısından internet üzerinden yayıncılık (broadcast) standartlarında görüntü iletimi yeni bir konudur. İnsanlar tv ekranlarını izlerken yayın kalitesinde bozulma hissettiğinde kolayca diğer kanala geçebilir. Bu yönü ile proje Türkiye'de bir ilk olmuştur. Dünyada yayıncılık teknolojileri konusunda çalışmalar yapan ve çok sayıda haber ajansının üye olduğu MINDS International'ın Lizbon’daki toplantısında sunulmuş ve çok beğeni almıştır.