360 CNP (Customer Networking Point) işletmenin marka kimliğini geliştirmesi, yeni pazarlara girmesi, satış gelirlerinin maksimize etmeleri, stratejik danışmanlık, reklam, pazarlama ve temsil yoluyla büyümeyi kolaylaştırmak ve etkinlik yönetimi hizmeti sunmak amacıyla Türkiye iç piyasasına daha etkin hizmet verebilmek adına Türkiye şartlarına göre düzenlenerek faaliyetlerine başlamıştır.

360 CNP(Customer Networking Point) Kurumsal şirketlere, ticaret birliklerine ve kamu kurumlarına eksiksiz toplantı çözümleri, konferans, fuar, etkinlik, araştırma, ajans, medya hizmetleri sunmaktadır. Ekibimiz 10 yıllık sektör tecrübesine sahip kişisel bilgi ve tecrübeleri ile 2005 yılından beri pek çok yerel ve uluslararası etkinliği düzenlemiş ve yürütmüştür. Bu süre içinde etkinlik sektörüyle ilgili çok fazla deneyim ve bilgi kazanmış bulunmaktadır. Bu deneyim ve bilgimizle profesyonel yönetim hizmetleri sunarız.

Bilişim Teknolojileri, Otomotiv, Lojistik, İnşaat, Gıda, ve benzeri tüm sektörlerde hizmet alan, hizmet veren firmaları ve sektördeki üst düzey yöneticileri hem networking hem de bilgi birikim paylaşımı için bir araya getirir. Beraber çalıştığımız müşterilere en verimli organizasyonları sağlamak için etkili çözümler sunarız. Dinliyoruz, araştırıyoruz ve sunuyoruz. 

360CNP (Customer Networking Point) Globalleşen dünyada, alışılagelmiş sistemlerden uzak, ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmaları bizimle işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

 

 

Misyon;

Müşterileri için değer yaratan, bilgiye önem veren, yaratıcı bir şirket olarak, kurumsal ve bireysel gelişimin yanısıra profesyonellere stratejik bilgi alıverişi, deneyim networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmelerine zemin sağlayan konusunda dünya şirketi olmaktır. 

Vizyon;

          Hizmet verdiğimiz kitlelerin;

  • Ürün ve uygulamalarla hızla değişen dünyada daha fazla tüketiciye ulaştırmak,
  • Kârlı ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak,
  • Yurt içi ve uluslararası pazarlarda iletişim, teknoloji ve yeni iş alanlarındaki fırsatları değerlendirerek büyüme hedeflerine katkı sağlamak.
  • Hizmet aldıkları yada hizmet etikleri, sektörün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri ortaya koyabilmek,
  • Sektöre ilişkin hedefler belirlemelerinde ve bu hedeflere ulaşmaları için stratejik stratejiler geliştirilmelerine katkı sağlamak.