MURAT YONAR

MAY TOHUM

CIO

Proje adı: MAY DRONE TARIM 4.0

Proje içeriği: MAY Tohum Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren bir tohum üreticidir. Dronelarımıza entegre edilmiş RGB ve multispectral kameralarla, arazilerimizi ve bitki sağlığını analiz ediyoruz. Öncelikle arazilerin haritalandırılması ile doğru sulama ve gübreleme önerileri sunuyoruz. Birim alanda olması gereken maksimum bitki sayısını kontrol ederek olası problemleri çok erken çözme fırsatını elde ediyoruz. Ayrıca farklı bitki gruplarının birbiri ile olan etkileşimlerini ve farklı stres koşullarına vermiş oldukları tepkilere kaydederek, onları amaca uygun olarak gruplandırabiliyor ve sayısallaştırabiliyoruz. Böylece çok daha hedefe odaklı bir şekilde çalışma prensibi ortaya konulurken , elde edilen bu veriler ışığında geniş kapsamlı datalar oluşturarak firmamıza katkı sağlıyoruz. Tarım küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında girdileri sürekli artış gösteren bir sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Bundan dolayı akıllı tarım uygulamaları sektörde faaliyet gösteren firmalara ve üreticilere girdilerini düşürerek birim alandan maksimum verim elde etme şansını yakalamaları için bir takım çözümler sunmaktadır. Konvansiyonel olarak birim alana kullanılan gübre, ilaç, yakıt, işçilik gibi ana kalemleri azaltarak, birim alanda yüksek sayıda sağlıklı bitki elde ederseniz verimliliğinizi arttırmış olursunuz. Bu kapsamda hassas ekim teknikleri ve ekipmanları, gübreleme, tarla haritalandırılması, hasat , tarla işlemesi ve ilaçlaması çözümlerini kullanmak tarımı çok daha etkili ve verimli hale getirirken, çözümlerde yapay zeka/makine öğrenmesinin sisteme adapte edilmesiyle yapılan hataların minimuma indirgenmesinde fayda sağlamaktadır.