Prof. Dr. Güner GÜRSOY

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

Rektör Yardımcısı