Prof. Dr. Güner GÜRSOY

OKAN ÜNİVERSİTESİ

İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi Rektör Yardımcısı