Prof. Dr. Güner GÜRSOY

S'aide

Kurucu Ortağı

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik ile satınalma ve stratejik tedarik planlaması alanlarında dönüşüm, tasarım, modelleme, kolaborasyon ve strateji belirleme üzerinde çalışmaları bulunan Gürsoy, akademik eğitimini yurtdışında ve Bilkent Üniversitesinde tamamlamıştır. Değişik üniversitelerde ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi ve farklı akademik görevlerde bulunmuştur. Akademik olarak tedarik zinciri yönetimi, lojistik, işletme finansı, stratejik yatırım planlaması, kurumsal yönetim ve stratejik kaynak kullanımı alanlarında çalışmaları bulunan Gürsoy, bu alanlarda lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.

Kariyerinin profesyonel bölümünde stratejik mali kaynak kullanımı, stratejik lojistik yönetim sistemi tasarımı ve iyileştirmeleri, stratejik lojistik yöneticiliği, doğal afet stratejik planlaması, uluslararası tedarik ve sözleşme yönetimi ve uluslararası proje yönetimi alanlarında ulusal holding, şirket, kurum ve kuruluşlar ile Washington Büyükelçiliği bünyesinde görevler ve projeler üstlenmiştir. Özellikle uluslararası stratejik tedarik zinciri projelerinde mali kaynak kullanımı ve yönetimi alanındaki tecrübesine istinaden muhtelif holding ve büyük şirketlere tedarik ve stratejik yatırım danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevinden sonra Rektör Yardımcısı olarak halen Okan Üniversitesinde görev yapmaktadır. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongrelerinde eş başkanlık yapmış ve bu kongrenin aktif destekçilerindendir. APICS Supply Chain Council tarafından SCOR eğitici eğitimi sertifikası mevcuttur. Ayrıca teknolojinin özellikle Endüstri 4.0 ve blockchain ’in tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarına etkileri konusunda ve bunların iş model tasarımları üzerinde çalışmalar da yapmaktadır