Prof.Dr. Güner Gürsoy

OKAN ÜNİVERSİTESİ

İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı